Snake Oil Masquerade
Steel, Walnut, Maple
2012

Snake Oil Masquerade, 2012

Snake Oil Masquerade (detail), 2012

Snake Oil Masquerade (detail), 2012

Snake Oil Masquerade (detail), 2012

Snake Oil Masquerade, 2012

Snake Oil Masquerade, 2012

Snake Oil Masquerade | 2013 | 2013-14 | Media: , , ,